Whitepaper Cultuurleningen 'Gezocht: investeringen in cultuur'

Investeringen in cultuur voor een sterker cultureel klimaat… hoe pakken we dat het beste aan?

Cultuur moet toekomstbestendig, minder afhankelijk van subsidies, ondernemend en met lange termijn verdienmodellen. Het is nog niet zo makkelijk om dat als overheid op de goede manier te ondersteunen.

In de Whitepaper ‘Waarom de culturele sector geld moet lenen’ neem ik je mee in de wereld van cultuurleningen. Geschreven voor creatieve ondernemers en instellingen die baat hebben bij het financieringsinstrument, maar ook voor regionale fondsen en overheden die worstelen met bovenstaande problematiek en zoeken naar een passende oplossing.

Het culturele veld roept dat er te weinig geld is. Er is behoefte aan meer stabiliteit en zekerheid, zodat de culturele experts zich vooral kunnen focussen op de inhoud. Maar welk financieringsinstrument sluit hier het beste op aan? Een cultuurlening als revolverend fonds in cultuur past goed bij de opgaven van deze tijd en laat zien dat investeren in de culturele sector loont. Maar nog lang niet alle provincies en gemeenten bieden een cultuurlening aan…

In de Whitepaper ‘Waarom de culturele sector geld moet lenen’ neem ik je mee in de wereld van cultuurleningen. Geschreven voor creatieve ondernemers en instellingen die baat hebben bij het financieringsinstrument, maar ook voor regionale fondsen en overheden die worstelen met bovenstaande problematiek en zoeken naar een passende oplossing. Het culturele veld roept dat er te weinig geld is. Er is behoefte aan meer stabiliteit en zekerheid, zodat de culturele experts zich vooral kunnen focussen op de inhoud. Maar welk financieringsinstrument sluit hier het beste op aan? Een cultuurlening als revolverend fonds in cultuur past goed bij de opgaven van deze tijd en laat zien dat investeren in de culturele sector loont. Maar nog lang niet alle provincies en gemeenten bieden een cultuurlening aan…

Teveel risico… te weinig onderpand…

Creatieve ondernemers en instellingen zijn steeds vaker op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden om te investeren in een toekomst voor cultuur. Ondanks de gevraagde verdienmodellen, geven banken doorgaans niet thuis wanneer creatieven aankloppen voor een investering. Teveel risico… te weinig onderpand… wordt er dan gezegd.

Daar waar de markt faalt, springt de overheid in!

De cultuurlening daagt de aanvrager uit op een zakelijke manier naar de eigen producten of diensten te kijken en na te denken over lange termijn verdienmodellen. Voor de aanvrager betekent dit een stevige financiële basis en vertrouwen in de toekomst. De verstrekker kan vanuit het revolverend fonds steeds meer bijdragen aan het versterken van het cultureel klimaat; elke geïnvesteerde euro komt terug mét rente, en kan daarna weer opnieuw in de sector geïnvesteerd worden.

    Hierbij geef ik Culture2Business toestemming om mij updates te sturen. Bekijk het privacy statement voor verdere details!