Waar gaat dat extra geld voor cultuur naartoe?

Eindelijk! Er is weer ruimte voor kunst en cultuur! Het nieuwe regeerakkoord geeft een duidelijk signaal af: kunst en cultuur moeten gewaardeerd worden. Er komt in 2018 al 25 miljoen euro bij; dit bedrag loopt op naar 50 miljoen extra in 2019. En vanaf 2020 komt er structureel 80 miljoen euro bij. De culturele sector wordt beloond voor haar daadkracht de afgelopen jaren. Ze is er in geslaagd nieuwe geldstromen te vinden, nieuw publiek voor zich te winnen en innovatieve samenwerkingsverbanden op te zetten.

Niet iedereen is enthousiast

De culturele sector is over het algemeen natuurlijk verheugd, maar niet iedereen is direct enthousiast. Want waar gaat dat extra geld dan straks naartoe? Met andere woorden: welke instellingen plukken daar de komende jaren de vruchten van? Want, zo moeten de regio’s buiten de Randstad concluderen: het geld is verhoudingsgewijs nog nooit eerlijk verdeeld. Evaluaties van overheidsuitgaven voor cultuur laten zien dat het onderbuik gevoel klopt: grofweg gaat 70% van het rijksbudget naar de provincies Noord- en Zuid-Holland. De rest van Nederland mag het met de overige 30% doen.

Cultuur grotendeels in Randstad

Dat kunst en cultuur zich grotendeels manifesteert in de Randstad, is waar. Dat daar ook meer mensen wonen en daardoor het publieksbereik hoger is, klopt ook. Maar dat betekent niet dat er daarbuiten niets gebeurt. Hoe kan het toch dat deze instellingen er blijkbaar niet in slagen om het geld naar zich toe te trekken? Een deel van dat antwoord zit ‘m volgens mij in ‘zichtbaarheid’. Voor mijn werk als cultureel consultant reis ik het hele land door. Onderdeel van mijn werk is het delen van best practices. Zo ben ik enorm overtuigd van het succes van cultuurleningen. Hoe dat precies werkt, vertel ik aan iedereen die het horen wil. Het valt mij op dat dit soort ontwikkelingen buiten de Randstad nauwelijks bekend zijn. En daardoor lopen ze geld mis. Flink wat geld, waardoor culturele makers en instellingen buiten de Randstad benadeeld worden. Toevallig ligt er nu een hele mooie kans voor provincies, gemeenten en fondsen om OCW-geld te reserveren voor de eigen regio middels zo’n cultuurlening. Maar dan moet je wel weten dat het bestaat…

Eerlijk verdelen!

Ik roep het nieuwe kabinet op mij en de culturele sector te helpen. Met het nieuwe regeerakkoord laat het kabinet zien dat zij de waarde van kunst en cultuur weten in te schatten: cultuur levert immers een bewezen bijdrage aan onze economie. Maar uiteraard kan ik dit niet alleen en ook de culturele makers en instellingen in Limburg en Groningen hebben structurele ondersteuning nodig. Juist om de beschikbare cultuurgelden eerlijk te verdelen, want dat is tot op heden helaas nog niet het geval. Hoe dit op te lossen, daar heb ik wel een aantal idee├źn over.

Wil je weten hoe? Neem dan contact met mij op!