Meten van impact: hoe en waarom

Het meten van de brede maatschappelijke impact van je project, instelling, organisatie of het beleid dat je uitvoert is interessant. Waarom? Omdat het je inzicht geeft in je bestaansrecht. Met de resultaten van een impactmeting kan je haarfijn uitleggen aan (potentiële) stakeholders en andere belanghebbenden waartoe je op aarde bent. Het laat zien waar je precies goed in bent, welke bijdrage je levert aan de maatschappij en bij welke doelgroepen de baten landen. Need I say more?
“Eigenlijk gaat het bij impactmeting altijd om een combinatie van interne validatie (behalen we onze beoogde doelen?), externe verantwoording (wat is onze brede maatschappelijke impact en hoe tonen we ons bestaansrecht aan richting (potentiële) stakeholders?) en doorontwikkeling (wat zijn de ontwikkelkansen? Wie zijn onze potentiële stakeholders?).”

FAQ!
We horen instellingen of organisaties vaak dezelfde vragen stellen. De Frequently Asked Questions zijn meestal…

“Hoe maak ik mijn stakeholders duidelijk wat we precies doen en welke meerwaarde dat heeft?”

Of…

“Bereiken we het resultaat dat we ons aan het begin van het jaar hebben voorgenomen? Met andere woorden; doen we wat we beloven?”

En soms ook…

“Voor wie zijn we eigenlijk allemaal relevant? Welke maatschappelijke impact maken wij?”

Kort gezegd is de optelsom van deze vragen als volgt:

Interne validatie + Externe verantwoording + Doorontwikkeling.

Precies daar is onze impactmeting op gericht. Niet of-of-of, maar en-en-en.

HOE?!
Het fundament van onze kwalitatieve aanpak is het houden van diepte-interviews met verschillende doelgroepen. Het resultaat van de interviews is een overzicht van alle waarden die worden toegekend aan jouw project of organisatie. We focussen hierbij niet alleen op de waarden die in lijn liggen met je beoogde resultaat, maar juist ook op de zogenaamde ‘bijvangst‘. Waarden die jouw project of organisatie toevoegt, maar waarop je in eerste instantie niet hebt ingezet. Dit is de eerste stap richting inzicht in je brede maatschappelijke impact.

“Bijvangst is alle toegekende waarden minus je beoogde resultaat.”

Als alle effecten per doelgroep inzichtelijk zijn gemaakt, zijn er verschillende opties voor een verdiepingsslag, waaronder…
  • Een kwalitatieve studie om effecten te valideren.
  • Het opstellen van persona’s om specifieke doelgroepen te omschrijven.
  • Het uitvoeren van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse om effecten te kwantificeren.
  • Het maken van een Infographic om in één oogopslag je totale toegevoegde waarde te presenteren.
  • Het organiseren van een donorconferentie om potentiële stakeholders te benaderen.

Het startpunt van de kwalitatieve meting is altijd de directe gebruiker. Deze doelgroep noemen wij de ‘usual suspects’. Het zijn de doelgroepen die je zelf al goed in beeld hebt. Deze doelgroepen kunnen veel vertellen over de impact die je (voor hen) maakt. Maar ze kunnen ook vertellen voor welke personen en organisaties je nog meer van belang bent. Deze ‘tweede ring’ noemen wij de groep ‘belanghebbenden’. Ook met deze doelgroep gaan we in gesprek en observeren we. Tot slot vragen we ook hen welke personen en organisaties we nog meer zouden moeten spreken. Dit vormt de laatste stap van het in beeld brengen van de totale doelgroep. Wij noemen deze ‘derde ring’ de ‘unusual suspects’

“Door middel van deze methode komen we tot de brede maatschappelijke impact van je project of organisatie. Daarbij krijg je direct zicht op potentiële stakeholders die je eerder nog niet in beeld had.”