De culturele sector over 10 jaar

Ik stond midden op straat ergens in de drukte van Parijs en werd gebeld door één van mijn Lysias collega’s. Hij vroeg mij: “waar staat de culturele sector volgens jou over 10 jaar?” Voor dit soort vragen kan je mij ‘s nachts wakker maken. Want het werk dat ik doe, doe ik vanuit mijn hart, vanuit een passie. Ik geloof zo in de kracht en het belang van de culturele sector, dat ik hier uren over kan vertellen, maar eigenlijk komt het hier op neer…

De sleutel tot succes is jezelf verbinden

Voor mij is cultureel ondernemerschap je weten te verbinden. Jezelf onmisbaar maken. Je bestaansrecht vergroten. Cultureel ondernemerschap gaat natuurlijk óók over verdienmodellen, meer eigen inkomsten, innovatie, minder afhankelijkheid van subsidies, professionaliseren… maar al deze doelen liggen opeens binnen handbereik als je jezelf onmisbaar weet te verbinden aan de maatschappelijke opgaven van deze tijd. De culturele sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan die maatschappelijke opgaven. Het gebeurt alleen nog te weinig.

Hier is de culturele sector goed in

Voor een sector die van oudsher als elitair en naar binnen gericht wordt bestempeld, is cultureel ondernemerschap niet vanzelfsprekend. Dat betekent namelijk dat je jezelf moet vermarkten. En om dat te kunnen doen, moet je weten waar je goed in bent. Mijn ervaring is dat de culturele sector dat vaak niet goed weet. Of ze weten het wel, maar kunnen het niet goed onder woorden brengen. En al helemaal niet als het gaat om de rol die zij kunnen spelen in de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd… zoals klimaatverandering. Terwijl het eigenlijk zo voor de hand ligt…

  1. De culturele sector is sterk in verbeelden
  2. De culturele sector is bedreven in het bereiken van een breed publiek
  3. De culturele sector weet hoe je kan zorgen dat iedereen mee doet
  4. De culturele sector is goed in complexe dingen begrijpelijk te maken
  5. De culturele sector is in staat lastige zaken bespreekbaar te maken
  6. De culturele sector krijgt het voor elkaar mensen het zelf te laten doen
  7. De culturele sector daagt mensen uit creatief te zijn en naar creatieve oplossingen te zoeken
  8. De culturele sector inspireert (en uit onderzoek is gebleken dat geïnspireerde mensen hogere doelen stellen en deze doelen ook sneller bereiken)

Doe een beroep op de ervaring van de culturele sector

Wanneer ik professionals spreek op het gebied van Duurzaamheid, Milieu en Klimaat en ik vraag hen naar hun grootste uitdagingen van dit moment, antwoorden ze vrijwel altijd: het bereiken en in beweging brengen van de massa. Hoe creëer je een gevoel van urgentie? Hoe zorg je dat mensen daadwerkelijk iets anders gaan doen om klimaatverandering tegen te gaan? Er is veel kennis over klimaatverandering, de gevolgen en mogelijke oplossingen, maar hoe breng je dit onder de aandacht van het brede publiek? Hoe zorg je dat iedereen begrijpt wat er daadwerkelijk aan de hand is?

Het antwoord op al deze vragen is…

Doe een beroep op de ervaring van de culturele sector.

Laat de culturele sector jouw maatschappelijke opgave verbeelden, begrijpelijk en bespreekbaar maken. Laat de culturele sector jou helpen met jouw maatschappelijke opgave onder de aandacht brengen van een breed publiek en zorgen dat iedereen mee gaat doen en zelf aan de slag kan.

Ik stond midden op straat ergens in de drukte van Parijs en werd gebeld door één van mijn Lysias collega’s. Hij vroeg mij: “waar staat de culturele sector volgens jou over 10 jaar?” En ik antwoordde hem:

“Over 10 jaar is de culturele sector één van de belangrijkste spelers in het aanpakken van maatschappelijke opgaven, omdat de kracht van deze sector onmisbaar is in het bereiken en betrekken van alle mensen uit de samenleving.”