Partners

Lysias Advies
Lysias Advies (Amersfoort, 35 adviseurs, opgericht in 2000) en Culture2Business werken samen aan opgaven in het publieke domein. Onze opdrachtgevers zijn het Rijk, gemeenten, provincies, universiteiten, hogescholen, rekenkamers en andere organisaties die onze samenleving dienen. Onze missie is: werken aan een mooier, welvarender, duurzamer, veiliger en gezonder Nederland, waarin iedereen mee kan doen. Dat doen we door organisaties in het publieke domein te helpen gericht (samen) te werken aan de vraagstukken van deze tijd.


Cultuur+Ondernemen
Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Een initiatief van Cultuur+Ondernemen is het Fonds Cultuur+Financiering. Het fonds verstrekt Cultuurleningen tegen lage rentes en met flexibele looptijden aan individuen en organisaties in de culturele en creatieve sector. Culture2Business werkt samen met het fonds om overheden te adviseren op het gebied van regionale Cultuurleningen.


Blueyard
Blueyard is een coöperatie van creatieve denkers en slimme doeners. Blueyard adviseert, inspireert en ondersteunt organisaties, bedrijven en overheden. Blueyard richt zich daarbij met name op de culturele en creatieve sector. Van beeldende kunst, muziek, festivals en erfgoed tot design, mode, media en technologie. Door de specifieke expertise van de leden is Blueyard sterk in de hele keten van onderzoek, conceptontwikkeling en businessplannen tot management, marketing en fondsenwerving. Culture2Business werkt samen met Blueyard, met name als het gaat om opdrachten waarbij het meten van (maatschappelijke) impact een rol speelt.