Culture2Business is het cultureel adviesbureau op het gebied van cultureel ondernemerschap, professionalisering van de sector en beleidsadvies voor overheden.

Als cultureel adviseur help ik de culturele sector te versterken en te professionaliseren. Dit doe ik enerzijds door bestaande initiatieven te evalueren op het gewenste effect en anderzijds door te onderzoeken of nieuwe ideeën potentie hebben. Ik adviseer klanten bij nieuwe businessmodellen; zoals samenwerkingsverbanden of nieuwe financieringsinstrumenten. Mijn opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, fondsen, maatschappelijke/culturele instellingen en creatieve makers.


Voorbeeldprojecten:

Evaluatie publiekscommunicatie en toeristische marketing | Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam (2019)

Haalbaarheidsonderzoek techniekonderwijs primair onderwijs, regio Zwolle | Stadkamer Zwolle (2019)

Evaluatie Cultuurprijs Overijssel | Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (2019)

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Cultuur | Provincie Noord-Brabant (2018)

Haalbaarheidsonderzoek Regionale Cultuurlening | Provincie Zeeland, Provincie Overijssel, Provincie Groningen, Provincie Friesland en Provincie Drenthe (2018)

Meten van (maatschappelijke) impact voor culturele instellingen, projecten en fondsen

Ondersteuning bij diverse subsidie- en fondsaanvragen